Trasy

Za pomocą nowoczesnego parku transportowego realizujemy przewóz ładunków między krajami Europy Zachodniej: z Niemiec, Czech, Holandii, Belgii, Irlandii do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji i z powrotem;

Między krajami Europy Wschodniej i Zachodniej: z Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy, krajów bałtyckich do Polski, Niemiec, krajów Beneluksu, Włoch, Francji, Hiszpanii, Czech, Węgier, Austrii, Słowenii, Szwajcarii, Irlandii i z powrotem.

Transport ładunków niebezpiecznych
Transport ładunków niebezpiecznych to jedna z najbardziej skomplikowanych gałęzi ogólnego systemu przewozu ładunków, przed którą stawiane jest najwięcej wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w związku z tym transport tego rodzaju ładunków wymaga wyjątkowej obsługi i szczególnej uwagi.

Do przewozu ładunków niebezpiecznych podchodzimy z wielką odpowiedzialnością:
  • wszystkie ciągniki naszej firmy posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia i sprzęt do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR);
  • kierowcy posiadają wymagane kwalifikacje uprawniające do przewożenia ładunków niebezpiecznych zgodnie z zaświadczeniem ADR.
W bezpieczny sposób dostarczamy ładunki niebezpieczne dowolnej klasy (ADR), oprócz klas 1, 2 i 7.

 

Partnerzy:
Grupa Ekspertów Transportowych
Adama Mickiwicza 49, 16-515 Puńsk
NIP: 5372625242
Tel:  +48 22 206 98 08
Tel:  +48 22 209 89 39
Fax: +48 83 888 10 74